Pelsgenetik

Pelsgenetik

Pelsgenetik korthår/langhår

Den mest basale dominant/recessivt genetik at forklare, er pelstype.

Et individ får 2 gener fra sine forældre. 1 fra far og 1 fra mor.

Dominant Gen:

Et gen kan anses for værende dominant, når det kun kræver en forekomst af genet, for at komme til udtryk.

Recessivt Gen:

Et gen er recessivt når det kræver 2 forekomster for at komme til udtryk.

Korthårs-genet er dominant og langhårs-genet er recessivt. Det kræver kun forekomst af 1 dominant gen, for at komme til udtryk; i dette tilfælde det korthårede. Det kræver forekomst af 2 recessive langhårs-gener for at udtrykket bliver langhåret. Selvom korthårs-genet er dominant, kan dette alligevel overrumples af 2 recessive langhårs-gener, da hvert individ får 2 gener.

Herunder vises et grafisk eksempel for at gøre forklaringen tydeligere. Store bogstaver repræsenterer dominant gen og små bogstaver recessivet gen. Her er brugt "K" for korthår og "l" for langhår.

Procentfordelingen er gennemsnitlig forekomst og kan naturligvis variere.

(C) 2016 . Kennel Dee Kay